Gebruikers login

Registreren

Aanbouw

Een grotere woonkamer door een aanbouw. Het maakt het wonen weer een stukje comfortabeler. Dit soort bouwwerken is er in vele soorten en maten. In het Besluit omgevingsrecht, waar de wettelijke regels rondom omgevingsvergunningvrij bouwen zijn opgenomen, worden deze aan- en uitbouwen: ‘bijbehorende bouwwerken’ genoemd. Het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een woning kan niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld. Controleer daarom altijd eerst of u een vergunning nodig heeft, voordat u een aanvraag start.