Gebruikers login

Registreren

Asbestmelding

Asbestverwijdering

Het is verplicht om asbestverwijderingswerkzaamheden uiterlijk 2 dagen van tevoren te melden bij de overheid.

Asbest is een levensgevaarlijke, kankerverwekkende stof. Asbest mag alleen worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Bedrijven die asbest gaan verwijderen, moeten dat vooraf melden. Daarnaast controleert de Inspectie of asbest door het gecertificeerde bedrijf veilig verwijderd is. Op de website van de Stichting Asbest Certificatie (Ascert.nl) zijn alle gecertificeerde bedrijven te vinden.

Meld asbestverwijdering vooraf
U zelf of het verwijderings- of sloopbedrijf moet de asbestverwijdering vooraf melden bij de gemeente. Dit kan via BLITTS voor risicoklasse 1 en asbesthoudende grond. Risicoklasse 1 betekend een laag risico. Het werk moet gemeld worden aan de Arbeidsinspectie, Gemeente en een Certificerende Instelling.
In risicoklasse 1 vallen hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn en die zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen zijn. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld losse plantenbakken en losse platen (bijv. in een watermeterput).

Bij een hogere risicoklasse zal er een melding via het omgevingsloket moeten worden gedaan.